Hieronder staat onze privacyverklaring. Mocht je er op-of aanmerkingen over hebben, neem dan even contact op.

Zorgservicebureau Uw Aandacht Onze Zorg, gevestigd aan Belle van Zuylenlaan 5 4105 JX  Culemborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Belle van Zuylenlaan 5

4105 JX  Culemborg

+31 6 45386324

info@uwaandachtonzezorg.nl

Joke van Herk is de Functionaris Gegevensbescherming van Zorgservicebureau Uw Aandacht Onze Zorg. Zij is te bereiken via info@uwaandachtonzezorg.nl

Persoonsgegevens die UAOZ verwerkt

Zorgservicebureau Uw Aandacht Onze Zorg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die UAOZ verwerkt:

Voor- en achternaam

E-mailadres

Gegevens over jouw activiteiten op de UAOZ website

Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die UAOZ verwerkt

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. UAOZ kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. UAOZ raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat UAOZ zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@uwaandachtonzezorg.nl, dan verwijderen we deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag UAOZ persoonsgegevens verwerkt

Zorgservicebureau Uw Aandacht Onze Zorg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw aanvraag

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Je te informeren over wijzigingen van de diensten

Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Om diensten bij je te leveren

Zorgservicebureau Uw Aandacht Onze Zorg analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Zorgservicebureau Uw Aandacht Onze Zorg verwerkt ook persoonsgegevens als UAOZ hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die UAOZ nodig heeft voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zorgservicebureau Uw Aandacht Onze Zorg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zorgservicebureau Uw Aandacht Onze Zorg) tussen zit.

Zorgservicebureau Uw Aandacht Onze Zorg gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Google analytics (voor het bijhouden van websitebezoekers, hierbij worden IP-adres, browser, schermgrootte, tijdstip(pen) van bezoeken, binnenkomst-en vertrekpagina’s en surfgedrag binnen de websites die tot UAOZ behoren bijgehouden. Hierbij is niet na te gaan wie de bezoeker is, maar in sommige gevallen wel vanaf welke bedrijfsserver het bezoek heeft plaats gevonden.)

De officieel verplicht te plaatsen tekst van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

E-mailprogramma Microsoft Outlook (voor het versturen en ontvangen van e-mailberichten. Je e-mailadres evenals in je e-mail vermelde NAW-gegevens blijven bewaard zolang als de e-mail bewaard wordt. Eventueel in e-mail vermelde specifieke data om de door jou bestelde werkzaamheden uit te kunnen voeren zullen tevens in een separaat extern geheugen in een beveiligd bestand worden bewaard voor de duur van je klandizie.) Nog in afwachting van hun Verwerkersovereenkomst.

Website en mailhosting bedrijf X (voor het versturen en ontvangen van e-mailberichten. E-mailberichten blijven maximaal 30 dagen op de bij X gehuurde mailserver bewaard volgens de door mij aangepaste instellingen. X heeft via hun website/domeinserverhuur ook inzicht in de IP-adressen van de bezoekers. Nog in afwachting van hun Verwerkersovereenkomst.

 

Telefoongesprekken

UAOZ neemt soms telefoongesprekken met klanten en leveranciers op in het kader van een ‘gerechtvaardigd belang’. UAOZ gebruikt de opnames voor normale bedrijfsvoering. Verkoop-en inkoopgesprekken of klachtenafhandeling zijn hier goede voorbeelden van. UAOZ gebruikt de opnames voor trainingsdoeleinden, bijvoorbeeld om de telefonische dienstverlening te verbeteren.

 

Hoe lang UAOZ persoonsgegevens bewaart

Zorgservicebureau Uw Aandacht Onze Zorg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. UAOZ hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > Bewaartermijn : 7 jaar > Reden : Belastingwetgeving Nederland

Adres > Bewaartermijn : 7 jaar > Reden : Belastingwetgeving Nederland

Verstrekte wachtwoorden tbv bijwerken van website en/of social media accounts > Bewaartermijn : gedurende periode dat je klant bent > Reden : overeengekomen onderhoudsafspraak strippenkaart

Telefoongesprekken : in normale situaties maximaal 30 dagen – in geval van specifieke zaken zoals klachtenafhandeling zo lang als de kwestie loopt (zowel voor inkoop- als verkoop).

Delen van persoonsgegevens met derden

Zorgservicebureau Uw Aandacht Onze Zorg verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit UAOZ een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zorgservicebureau Uw Aandacht Onze Zorg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die UAOZ gebruikt

Zorgservicebureau Uw Aandacht Onze Zorg gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Zorgservicebureau Uw Aandacht Onze Zorg gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast zijn er cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan de UAOZ website hebben we je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Social media

Op deze website zijn knoppen opgenomen om ons te volgen op sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Instagram. Als je die websites bezoekt gelden daar de privacyregels van de  betreffende platformen zelf.  Jouw eventuele reacties via opmerkingen op die social media platforms zijn openbaar en voor iedereen zichtbaar.

Eventuele chatberichten zijn zichtbaar voor ons en voor de bedrijven die voor ons de social media accounts beheren evenals voor de providers van deze platformen.

Recht op gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zorgservicebureau Uw Aandacht Onze Zorg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van jou beschikbaar heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@uwaandachtonzezorg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt UAOZ jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

UAOZ reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Zorgservicebureau Uw Aandacht Onze Zorg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe UAOZ persoonsgegevens beveiligt

Zorgservicebureau Uw Aandacht Onze Zorg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@uwaandachtonzezorg.nl of via een brief aan:

Zorgservicebureau Uw Aandacht Onze Zorg

Belle van Zuylenlaan 5

4105 JX  Culemborg

 

Wijzigingen in de privacyverklaring

UAOZ behoudt het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Meest recente aanpassing is gedaan op: 14 december 2021

Contactgegevens

Zorgservicebureau Uw Aandacht Onze Zorg

Joke van Herk

Belle van Zuylenlaan 5

4105 JX  Culemborg

+31 6 45386324

info@uwaandachtonzezorg.nl

https://uwaandachtonzezorg.nl

 

Waarom klanten voor ons kiezen

Professionele zorg naar wens
24/7 en in heel Nederland
Geen wachtlijsten
Persoonlijk en betrokken
Kleine teams, vaste zorgverleners